Polityka Prywatności


 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy, do którego prowadzi domena www.fotomaton.pl (zwany dalej: „Sklepem”).
 2. Właścicielem Sklepu www.fotomaton.pl i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest firma BPI Błażej Balcerzyk z siedzibą przy ulicy Miodowej 5 lokal 5, 31-055 w Krakowie, zwany dalej Fotomaton.
 3. Fotomaton dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep.

§ 1 Jak zbierane są dane?

 1. Fotomaton zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwani dalej Przedsiębiorcami), a także dane osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku rozpoczęcia przez Klientów Sesji zamówienia w systemie Sklepu Internetowego.
 3. W celu rozpoczęcia Sesji zamówienia Klient powinien posiadać konto w serwisie internetowym Facebook (www.facebook.com) lub Instagram (www.instagram.com). Klient podłącza wybrane przez siebie konto społecznościowe, logując się na nie w systemie Sklepu. Podawane hasło nie jest przechowywane przez Fotomaton.
 4. Jeżeli Klient chce dokonać w Sklepie zakupu, podaje następujace dane:
  • a) Imię i nazwisko;
  • b) Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
  • c) Numer telefonu;
  • d) W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę
  • Przedsiębiorcy oraz jego NIP;
  • e) Adres e-mail.
 5. Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).
 6. Od Klientów mogą być także gromadzone Dane Nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie.

§ 2 Jak wykorzystywane są zebrane dane?

 1. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane jedynie Dostawcy tj.:
  • a) Firma kurierska
  • b) Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
  • c) InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat).
 2. Dane Nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem.

§ 3 Mechanizm Cookies, Adres IP

 1. Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer Fotomaton na komputerze osoby odwiedzającej Sklep, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Fotomaton produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie.
 2. Fotomaton wykorzystuje sesyjny typ plików cookies. Stosowanie sesyjnego typu plików cookies oznacza, że po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
 3. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 4. Fotomaton może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Fotomaton przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu.
 5. Sklep zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Fotomaton nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Sklepu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

§ 4 Dostęp do danych

 1. Do danych osobowych zbieranych przez Sklep mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy Fotomaton.
 2. Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wskazanym w punkcie „Jak wykorzystywane są zebrane dane?”.
 3. W przypadku subskrypcji biuletynu mają Państwo możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej, poprzez wybór odpowiedniej funkcji po zalogowaniu się do Konta w Sklepie.

§ 5 Zabezpieczenia

 1. Fotomaton stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Fotomaton zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
 2. Dane osobowe w Fotomaton są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Fotomaton nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do kont w serwisach społecznościowych Klienta. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności

 1. Fotomaton zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.
 2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: kontakt@fotomaton.pl.
 3. Data ostatniej modyfikacji: 30.09.2013.